abandon

Substantiv

Översättningar

Synonymer till abandon

Hur används ordet abandon

 • "she danced with abandon"
 • "with abandon"

Ordet abandon har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom formell stil
generell
formell stil

Vanligast betydelse av ordet abandon inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till abandon (inom generell)

Möjliga synonymer till abandon (inom generell)

Ordet abandon inom formell stil

the trait of lacking restraint or control; freedom from inhibition or worry

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till abandon (inom formell stil)

Möjliga synonymer till abandon (inom formell stil)

Diskussion om ordet abandon

 • - 2009-12-09

  Varför hittar man inte betydelsen: "överge". Det borde också stå som alternativ till verbet "abandon" på engelska

abandon

abandon
abandoned
abandoned
Verb

Synonymer till abandon (inom formell stil)

Hur används ordet abandon

 • "We abandoned the old car in the empty parking lot"
 • "She gave up her children to her ex-husband when she moved to Tahiti"
 • "He abandoned the thought of asking for her hand in marriage since she had a mother fixation"
 • "Abandon your life to God"

Ordet abandon har 8 betydelser

 • Inom spel
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
 • Inom sjöfart
 • Inom sport
 • Inom norgespec
 • Inom juridik
 • Inom film
spel
generell
ekonomi
sjöfart
sport
norgespec
juridik
film

Vad betyder abandon inom spel ?

forsake, leave behind

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till abandon (inom spel)

Vanlig betydelse av ordet abandon inom generell

give up with the intent of never claiming again

Översättningar (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet abandon inom ekonomi

stop maintaining or insisting on; of ideas, claims, etc.

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till abandon (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till abandon (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet abandon inom sjöfart

leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till abandon (inom sjöfart)

Ordet abandon inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till abandon (inom sport)

Ordet abandon inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till abandon (inom norgespec)

Ordet abandon inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Ordet abandon inom film

Översättningar (inom film)

Möjliga synonymer till abandon (inom film)

Diskussion om ordet abandon

abandon

[abanˈdɔŋ]
abandonen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom film)

Synonymer till abandon (inom film)

Hur uttalas ordet abandon?

[abanˈdɔŋ]

Hur används ordet abandon

 • "Vid Södra teatern utförde Thegerström bland annat en rad burleska operettpartier ( ----), överallt med naturlig abandon och slående karakteriseringsförmåga. (svWik)"
 • "And the violence engulfing the region today has made too many Israelis ready to abandon the hard work of peace."

Rim på abandon

Ordet abandon har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom juridik
generell
juridik

Vad betyder abandon inom generell ?

otvungenhet, ledighet; naturlighet i sitt uppträdande, hängivenhet

Översättningar (inom generell)

Synonymer till abandon (inom generell)

Möjliga synonymer till abandon (inom generell)

Diskussion om ordet abandon

 • interpreter - 2009-03-09

  ett par översättningsvarianer av "abandon" saknas, nämligen "överge" och "lämna". De är väsentliga för att förstå uppslagsordet. //interpreter

 • - 2008-12-02

  ÖVERGE

 • Niccan - 2011-06-14

  Överge