wantonness

Substantiv

Översättningar

Ordet wantonness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
generell
sport

Vad betyder wantonness inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Ordet wantonness inom sport

Synonymer till wantonness (inom sport)

Diskussion om ordet wantonness