ge upp

[je ɵp]
ger upp
gav upp
gett upp
Verb

Synonymer till ge upp

Hur uttalas ordet ge upp?

[je ɵp]

Hur böjs ordet ge upp på svenska?

Presens: ger upp
Preteritum: gav upp
Supinum: gett upp

Vad betyder ge upp inom polisväsende ?

sluta försöka uppnå ett mål, ofta genom insikt av de svårigheter som skulle krävas för att uppnå nämnt mål; i spel och krig äv. låta motparten vinna

Diskussion om ordet ge upp