åskådning

åskådningen

åskådningar

åskådningarna

Substantiv
Vanligast
Mental uppfattning om omvärlden

Synonymer

Bild av omvärlden förmedlad av sinnesintryck

Synonymer