underrättelse

underrättelsen

underrättelser

underrättelserna

Substantiv
politik
Underrättelseverksamhet är den verksamhet som går ut på att inhämta, bearbeta och delge information och data för att ge underlag för beslut på olika nivåer.

Synonymer