post

posts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till post

Hur används ordet post

 • "he occupied a post in the treasury"

Ordet post har 7 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom post
 • Inom militärväsen
 • Inom militärväsen
 • Inom militärväsen
 • Inom sjöfart
 • Inom ålderdomlig
militärväsen
post
militärväsen
militärväsen
militärväsen
sjöfart
ålderdomlig

Ordet post inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till post (inom militärväsen)

Ordet post inom post

Översättningar (inom post)

Svenska

Synonymer till post (inom post)

Möjliga synonymer till post (inom post)

Ordet post inom militärväsen

Ordet post inom militärväsen

the position where something or someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand: "a sentry station"

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till post (inom militärväsen)

Ordet post inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till post (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till post (inom militärväsen)

Ordet post inom sjöfart

a piece of timber or metal fixed firmly in an upright position

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till post (inom sjöfart)

Ordet post inom ålderdomlig

a pole or stake set up to mark something (as the start of a race track)

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till post (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till post (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet post

 • - 2009-01-08

  postseason eftersäsong

 • - 2011-02-13

  Verb, to post (British english), equivalent to the American english 'to mail'. 'To post' is the most common verb form of post in British english. 'To mail' something is not used in British english, but would be understood.

post

post
posted
posted
Verb

Synonymer till post (inom ålderdomlig)

Hur används ordet post

 • "post a warning"
 • "I'll post the news on the bulletin board"
 • "The newspaper posted him in Timbuktu"
 • "post a sign"
 • "post a warning at the dump"

Ordet post har 6 betydelser

 • Inom film
 • Inom historia
 • Inom bilar
 • Inom ålderdomlig
 • Inom ekonomi
 • Inom norgespec
film
historia
bilar
ålderdomlig
ekonomi
norgespec

Vad betyder post inom film ?

affix in a public place or for public notice

Översättningar (inom film)

Ordet post inom historia

publicize with, or as it with, a poster

Översättningar (inom historia)

Svenska

Möjliga synonymer till post (inom historia)

Ordet post inom bilar

assign to a post; put into a post

Översättningar (inom bilar)

Synonymer till post (inom bilar)

Ordet post inom ålderdomlig

enter on a public list

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till post (inom ålderdomlig)

Ordet post inom ekonomi

put up

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till post (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till post (inom ekonomi)

Ordet post inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till post (inom norgespec)

Möjliga synonymer till post (inom norgespec)

Diskussion om ordet post

post

Adjektiv

Översättningar (inom norgespec)

Hur används ordet post

 • "`post' is a prefix in `postmillenial' and `postgraduate'"

Vad betyder post inom generell ?

(prefix) coming before

Möjliga synonymer till post

Diskussion om ordet post

post

posten
poster
posterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet post på svenska?

Obestämd singular: post
Bestämd singular: posten
Obestämd plural: poster
Bestämd plural: posterna

Hur används ordet post

 • "Efter 20 år som ledare för spanska Compañia nacional de danza i Madrid lämnar han nu sin post för att efterträda Vladimir Malakhov."
 • "Polisanmälan leder alltid till att utredningen läggs ned med vändande post."
 • "Senaten måste godkänna CIA- chefen men har inget inflytande över den post som Brennan hittills innehaft."
 • "Att lämna sin post har han inga planer på."
 • "Chefen för den polisstation i staden Lakhni som har hand om ärendet, har stängts av från sin post för försumlighet i arbetet."
 • "Händelserna går 33 år tillbaka men kritikerna anser att kardinalen bör lämna sin post som kyrkans främste företrädare i Skottland."
 • "Genom att delta godkänner jag att få marknadsföring med e-post, vanlig post, sms och telefonsamtal."
 • "Hela grannskap har inte kunnat få någon post levererad hem till sig."
 • "Invånare i favelorna har tvingats hämta sin post i grannskapets föreningshus, eller använt postnumret till närmaste officiellt erkända gata."
 • "– Om du accepterar villkoren riskerar du att få ta emot väldigt mycket reklam, inte bara med e-post utan också på telefon och med vanlig post."
 • "Men i onsdags meddelade Ulf Schefvert att han avser att lämna sin post när kontraktet löper ut i slutet av maj, skriver"
 • "Kunskapsnämndens ordförande i Karlskrona, Chatarina Holmberg ( S ), lämnar sin post och kommunstyrelsen."
 • "Många oroas också för att deras post i framtiden ska hamna fel."
 • "Forskare : Flaskpost kan vara falsk post"
 • "Men vi är många som varje dag tänker på hur vi går, var vi går, vilken post vi får, hur vi öppnar den."
 • "Kostnaden för socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd som det också kallas, är en tung post för socialförvaltningen."
 • "Det var när Magnus Manhammar ( S ) skulle öppna dagens post som den obehagliga upptäckten gjordes."
 • "” Jag känner nu att jag under rådande omständigheter med den brist på ledarskap och brist på demokrati inom partiet inte längre kan sitta kvar på min post som moderat företrädare. ”"
 • "Det var i våras som post började försvinna från mannens brevlåda i Sölvesborg."
 • "Tidigare i veckan skickade klubbchefen Per Rosenqvist en begäran om anstånd med årets sista hyresinbetalning – en post på drygt 80 000 kronor."

Ordet post har 9 betydelser

 • Inom post
 • Inom post
 • Inom kontor
 • Inom handel
 • Inom ekonomi
 • Inom militärväsen
 • Inom arkitektur
 • Inom arkitektur
 • Inom sociologi
post
post
kontor
handel
ekonomi
militärväsen
arkitektur
arkitektur
sociologi

Vad betyder post inom post ?

(förmedling av) brev, paket och andra försändelser

Översättningar (inom post)

Engelska

Synonymer till post (inom post)

Möjliga synonymer till post (inom post)

Vanlig betydelse av ordet post inom post

Översättningar (inom post)

Engelska

Synonymer till post (inom post)

Ordet post inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till post (inom kontor)

Möjliga synonymer till post (inom kontor)

Ordet post inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till post (inom handel)

Möjliga synonymer till post (inom handel)

Ordet post inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till post (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till post (inom ekonomi)

Ordet post inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till post (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till post (inom militärväsen)

Ordet post inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till post (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till post (inom arkitektur)

Ordet post inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till post (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till post (inom arkitektur)

Relaterat till post (inom arkitektur)

arkitektur

Ordet post inom sociologi

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till post (inom sociologi)

Möjliga synonymer till post (inom sociologi)

Diskussion om ordet post

 • - 2008-09-29

  entry’s