medfödd

Adjektiv
  • "Blödarsjuka är en medfödd och ärftlig sjukdom som i första hand kännetecknas av okontrollerbara blödningar. Trots de stora framsteg som gjorts inom gen- och biotekniken kan blödarsjuka inte botas. eur-lex.europa.eu"

Synonymer