förvärvande

förvärvandet

förvärvanden

förvärvandena

Substantivförvärvande

Substantiv

förvärva

förvärvar

förvärvade

förvärvat

förvärva

Verb