enfaldig

[ˈeːnˌfaldɪ(ɡ)]
enfaldigare
enfaldigast
Adjektiv

Synonymer till enfaldig

Hur uttalas ordet enfaldig?

[ˈeːnˌfaldɪ(ɡ)]

Hur böjs ordet enfaldig på svenska?

Komparativ: enfaldigare
Superlativ: enfaldigast

Hur används ordet enfaldig

 • "Han kritiserar även Bildt för att ha en ” enfaldig ” syn på staten Israel som ett monoetniskt land, trots att det består av invandrare från mer än 100 nationer."

Vad betyder enfaldig inom vardagligt ?

som består av en del

Relaterat till enfaldig

inskränkthet

tankefel

enkelhet

oviktighet

oduglighet

svaghet

oskuld

oförstånd

enfaldighet

lättrogenhet

lättlurad

okunnighet

dumhet

dårskap

tanklöshet

enfaldighet

oförmåga

utskiljning

sannfärdighet

Diskussion om ordet enfaldig

 • Brunbjörnen - 2010-05-12

  prattish

enfaldigt

Adverb

Hur används ordet enfaldigt

 • "– Det hela är så enfaldigt från början."
 • "- Det är ju ett ganska enfaldigt resonemang."
 • "Innebörden av frågan är att jag avsiktligt låter bli att anställa svarta skådespelare, vilket är enfaldigt."
 • "Rätt och slätt enfaldigt."
 • "Vi trodde enfaldigt att vi hade ett bra erbjudande för landsbygdsfrågor, men det var kanske inte tillräckligt bra, menar Per Eriksson."
 • "Det är ju ohyggligt enfaldigt att visa upp sig på tv-bilder med flyktingar i bussar och spela Allan där och säga : Ni vet vem jag är."
 • "Det är ju ohyggligt enfaldigt att visa upp sig på tv-bilder med flyktingar i bussar och spela Allan där och säga : Ni vet vem jag är."
 • "– Det är ett enfaldigt uttalande och märkligt att vårt kommunalråd inte har bättre koll på Svenska kyrkans verksamhet."
 • "Ett enfaldigt uttalande, säger kyrkoherde Stefan Nilsson som tycker att kyrkans ansvar inte kan ersätta kommunens eget."
 • "– Det var även förbud att somna vid möten eller skratta enfaldigt och högljutt, säger Kamilla Skarström Hinojosa, religionsvetare och expert på Dödahavsrullarna."

Diskussion om ordet enfaldigt