bemyndiga

bemyndiger
bemyndigade
bemyndigat
Verb

Översättningar

Synonymer till bemyndiga

Hur böjs ordet bemyndiga på svenska?

Presens: bemyndiger
Preteritum: bemyndigade
Supinum: bemyndigat

Hur används ordet bemyndiga

  • "Majoriteten i utskottet sade däremot nej till att bemyndiga regeringen att ta beslut om hur försvarets logistik, till exempel verkstäder, ska skötas."
  • "Advokaten, John Foreman, vädjar via nätmäklaren Avanzas sparekonom Claes Hemberg om att aktieägare som gjort förluster på Northland-aktier köpta före den 23 januari 2013 ska höra av sig och bemyndiga honom att föra deras talan."
  • "” Riksdagen har redan beslutat bemyndiga regeringen att då gå vidare med utveckling och anskaffning av ett antal av nästa generations Gripen."
  • "– Socialdepartementet skulle kunna bemyndiga exempelvis Läkemedelsverket att ge dispens i den här situationen, tills man har utrett och sett om lagstiftningen är för restriktiv när det gäller den här typen av innovativa behandlingar."

Rim på bemyndiga

Relaterat till bemyndiga

tillåtelse

bemyndigande

behörighet

myndighet

befallning

offentliggörande

förmåga

Diskussion om ordet bemyndiga