uppstå

uppstår

uppstod

uppstått

uppstå

Verbuppstående

Adjektiv