uppföra

uppför
uppförde
uppfört
Verb

Hur böjs ordet uppföra på svenska?

Presens: uppför
Preteritum: uppförde
Supinum: uppfört

Hur används ordet uppföra

 • "Föreningen ville uppföra en ny samlingslokal på den tomt där sedan lång tid tillbaka stod en fallfärdig byggnad."
 • "Thomas Johansson berättar att förvaltningschefen hade ett samtal med den aktuelle chefen om hur man som chef i Karlskrona kommun ska uppföra sig i olika situationer."
 • "– Här jobbar vi stenhårt för att införa krav på yrkesbevis för att få uppföra ställningar, säger han."
 • "Vi har svårt att säga nej till att uppföra det här när det finns en detaljplan som säger att man kan göra den här byggnationen, säger Pär Ridderby."
 • "Det handlar både om rivningen av befintliga byggnader - “ gamla posthuset ” - och om att uppföra ett nytt, högt kulturhus så nära Fredrikskyrkan."
 • "Vi räknar med att kunna uppföra en ny byggnad så småningom, säger Lars Karlsson."
 • "Arbetet med att uppföra den nya förskolan inleddes i februari och beräknas vara klar våren 2012."
 • "Det var i somras som kvinnan lämnade in en ansökan till byggnadsnämden om att få uppföra ett mindre stuga på gården."
 • "– Det handlar om hur man ska uppföra sig i dagens samhälle."
 • "Byggnaderna som man nu vill uppföra ska gå i samma stil som de befintliga som en gång utgjorde skärgårdshemmandet på ön."

Ordet uppföra har 5 betydelser

 • Inom byggnadskonst
 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom bildligt
 • Inom teater
byggnadskonst
generell
musik
bildligt
teater

Ordet uppföra inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till uppföra (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till uppföra (inom byggnadskonst)

Ordet uppföra inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till uppföra (inom generell)

Möjliga synonymer till uppföra (inom generell)

Ordet uppföra inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till uppföra (inom musik)

Ordet uppföra inom bildligt

Möjliga synonymer till uppföra (inom bildligt)

Ordet uppföra inom teater

Diskussion om ordet uppföra

uppförande

uppförandet
uppföranden
uppförandena
Substantiv [t]

Synonymer till uppförande (inom teater)

Hur böjs ordet uppförande på svenska?

Obestämd singular: uppförande
Bestämd singular: uppförandet
Obestämd plural: uppföranden
Bestämd plural: uppförandena

Hur används ordet uppförande

 • "En annan trafikant såg bilistens uppförande och spelade in bilen med sin mobilkamera."
 • "Nu kräver fackförbundet Byggnads hårdare krav vid uppförande av byggnadsställningar och granskar 1 200 stycken över hela landet."
 • "Utbyggnaden kommer att ske stegvis och innebär förutom flera tillverkningslinjer i den befintliga fabriken, också uppförande av nya byggnader på området."
 • "– Vi hade förväntat oss det här och kommer naturligtvis att att införa en mängd kontrollstationer för fisket före, under och efter vindkraftparkens uppförande."
 • "Anledningen var att rektorn ville diskutera hennes dotters uppförande i skolan."
 • "Hammarby blev svenska mästare men nu får klubben alltså betala för supportrarnas uppförande."
 • "Länsstyrelsen märker det genom ett ökat antal samrådsärenden rörande vindkraft, både inför uppförande av vindmätmaster och ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken för etablering av vindkraftsanläggningar."
 • "Ishockey – Böter för dåligt uppförande"
 • "I Siljansområdet är ett 60-tal verk redan byggda eller under uppförande."
 • "” Är du positiv eller motstätter du dig uppförande av vindkrafspark Ripfjället? ”, var en av frågorna i undersökningen."

Diskussion om ordet uppförande

uppförande

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet uppförande

 • "En annan trafikant såg bilistens uppförande och spelade in bilen med sin mobilkamera."
 • "Nu kräver fackförbundet Byggnads hårdare krav vid uppförande av byggnadsställningar och granskar 1 200 stycken över hela landet."
 • "Utbyggnaden kommer att ske stegvis och innebär förutom flera tillverkningslinjer i den befintliga fabriken, också uppförande av nya byggnader på området."
 • "– Vi hade förväntat oss det här och kommer naturligtvis att att införa en mängd kontrollstationer för fisket före, under och efter vindkraftparkens uppförande."
 • "Anledningen var att rektorn ville diskutera hennes dotters uppförande i skolan."
 • "Hammarby blev svenska mästare men nu får klubben alltså betala för supportrarnas uppförande."
 • "Länsstyrelsen märker det genom ett ökat antal samrådsärenden rörande vindkraft, både inför uppförande av vindmätmaster och ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken för etablering av vindkraftsanläggningar."
 • "Ishockey – Böter för dåligt uppförande"
 • "I Siljansområdet är ett 60-tal verk redan byggda eller under uppförande."
 • "” Är du positiv eller motstätter du dig uppförande av vindkrafspark Ripfjället? ”, var en av frågorna i undersökningen."

Diskussion om ordet uppförande