uppförande

Substantiv

uppföra

uppför

uppförde

uppfört

uppför

Verb
byggnadskonst
teater