stall

stall
stalled
stalled
Verb

Synonymer till stall

Hur används ordet stall

 • "The car stalled in the driveway"
 • "she doesnt' want to write the report, so she is stalling"
 • "The inexperienced driver kept stalling the car"

Ordet stall har 6 betydelser

 • Inom psykologi
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom jordbruk
 • Inom luftfart
 • Inom fordon
psykologi
vardagligt
generell
jordbruk
luftfart
fordon

Ordet stall inom vardagligt

come to a stop

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till stall (inom vardagligt)

 • conk [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till stall (inom vardagligt)

Ordet stall inom generell

deliberately delay an event or action

Översättningar (inom generell)

Ordet stall inom jordbruk

put horses into, or keep in, a stall

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Ordet stall inom luftfart

experience a stall in flight, of airplanes cause an airplane to go into a stall

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Ordet stall inom fordon

cause an engine to stop

Översättningar (inom fordon)

Diskussion om ordet stall

stall

stalls
Substantiv

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till stall (inom fordon)

stall är del av (inom fordon)

Hur används ordet stall

 • "the plane went into a stall and I couldn't control it"

Ordet stall har 11 betydelser

 • Inom häst
 • Inom handel
 • Inom teater
 • Inom religion
 • Inom medicin
 • Inom luftfart
 • Inom teknik
 • Inom organisation
 • Inom musik
 • Inom biblioteksväsen
 • Inom generell
häst
handel
teater
religion
medicin
luftfart
teknik
organisation
musik
biblioteksväsen
generell

Vad betyder stall inom häst ?

a compartment in a stable where a single animal is confined and fed

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till stall (inom häst)

 • box [ jordbruk ]

stall är del av (inom häst)

Möjliga synonymer till stall (inom häst)

Ordet stall inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska
 • kiosk  [ tobaksrökning, handel ]

Synonymer till stall (inom handel)

Möjliga synonymer till stall (inom handel)

Ordet stall inom teater

Översättningar (inom teater)

Svenska

Möjliga synonymer till stall (inom teater)

Ordet stall inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Ordet stall inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till stall (inom medicin)

Ordet stall inom luftfart

a malfunction in the flight of an aircraft in which there is a sudden loss of lift that results in a downward plunge

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Ordet stall inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till stall (inom teknik)

Ordet stall inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Svenska

Möjliga synonymer till stall (inom organisation)

Ordet stall inom musik

a place where articles are displayed for sale

Synonymer till stall (inom musik)

Ordet stall inom biblioteksväsen

Synonymer till stall (inom biblioteksväsen)

Möjliga synonymer till stall (inom biblioteksväsen)

Ordet stall inom generell

a tactic used to mislead or delay

Synonymer till stall (inom generell)

Diskussion om ordet stall

stall

stallet
stall
stallen
Substantiv [t]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till stall (inom generell)

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet stall på svenska?

Obestämd singular: stall
Bestämd singular: stallet
Obestämd plural: stall
Bestämd plural: stallen

Hur används ordet stall

 • "Hästarna bor i sina stall vid Delsjön."
 • "1923 : Loppetornet rivs och inför Jubileumsutställningens trädgårdsutställning uppförs Bondebo med lada, svinhus och stall på platsen."
 • "Bredvid låg en Hallandsgård och ett tillhörande stall."
 • "Ett styrkebesked för 28-årige Löfkvist som inför säsongen bytte stall från Sky till IAM Cycling."
 • "I dag fungerar hallen med tävlingsboxar som stall."
 • "Webbers stall Red Bull berättade i går att de inte kommer att göra klart med någon ersättare förrän efter säsongen."
 • "Webbers stall Red Bull berättade i går att de inte kommer att göra klart med någon ersättare förrän efter säsongen."
 • "Om nu även B-provet är positivt är det andra gången som en häst från stall Stefan Hultmans lämnat ett positivt dopningsprov."
 • "Om nu även B-provet är positivt är det andra gången som en häst från stall Stefan Hultmans lämnat ett positivt dopningsprov."
 • "Webbers stall Red Bull berättade i går att de inte kommer att göra klart med någon ersättare förrän efter säsongen."
 • "Han står helt själv i ett eget stall och eftersom kvarka är väldigt smittsamt så har vi speciella skyddskläder, säger Carolin Viétor."
 • "Sadlar stals från stall"
 • "Snorig häst på stall i Karlskrona – ridklubben stängs"
 • "Sadlar till ett beräknat värde av 100 000 kronor stals på måndagen i ett stall i Karlshamn."
 • "Isabelle och Markus Karlström driver ett stall och maskinstation i Kråkerum och får priset, som är på 5 000 kronor, för sitt engagemang i och satsning på landsbygden."
 • "Det är ett privat stall som har blivit av med sina sadlar och polisen har i nuläget inga misstänkta."
 • "Häst smittad med herpes – stall isolerat"
 • "Den smärtsamma tandbehandlingen skedde i ett stall i Karlskrona kommun förra året."
 • "Två hästar i ett stall utanför Ronneby misstänks ha blivit utsatta för sexuella övergrepp."
 • "Det brann på vinden med öppna lågor och i ett intilliggande stall."

Ordet stall har 3 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom musik
 • Inom luftfart
jordbruk
musik
luftfart

Vad betyder stall inom jordbruk ?

En byggnad avsedd för djur. http://sv.wikipedia.org/wiki/Stall

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till stall (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till stall (inom jordbruk)

Relaterat till stall (inom jordbruk)

fängelse

Ordet stall inom musik

Träskiva på stränginstrument http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiol

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till stall (inom musik)

Relaterat till stall (inom musik)

musikinstrument

Ordet stall inom luftfart

En förlust av lyftkraft hos exempelvis en flygplansvinge http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verstegring

Översättningar (inom luftfart)

Engelska

Synonymer till stall (inom luftfart)

Relaterat till stall (inom luftfart)

flygresa

Diskussion om ordet stall