skrämsel

skrämseln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet skrämsel

  • "Nu har Länsstyrelsen godkänt skyddsjakt och skrämsel av skarven."
  • "Nu beviljar länsstyrelsen skyddsjakt och skrämsel av skarv på Kastellholmen"
  • "• Beviljar jakt och skrämsel av skarv"
  • "Däremot har Länsstyrelsen avslagit de delar av ansökningarna som handlar om störning, skrämsel och att pricka ägg."
  • "Använder skrämsel mot skarvar"
  • "Och de frånhänder sig inte sitt vapen att skapa osäkerhet och skrämsel genom att in i det sista hålla tyst om hur de ska förhålla sig till de olika budgetförslagen."
  • "Hämnd, svartsjuka och skrämsel."
  • "Att skrämsel fyller en kulturell och psykologisk funktion insåg redan de gamla grekerna."
  • "Företaget använder skrämsel som säljmetod, menar flera anmälare."
  • "Det finns Tio rapporter som skrivits om att det förekommit kränkningar, bestraffningar och skrämsel."

Vad betyder skrämsel inom teknik ?

det att bli skrämd eller förskräckt, eller förhindra skräcken.

Möjliga synonymer till skrämsel

Relaterat till skrämsel

stränghet

känsla

förundran

feghet

fruktan

fara

överkänslighet

Diskussion om ordet skrämsel