sigill

sigillet

sigill

sigillen

Substantiv
  • "Han måste sätta dit sitt officiella sigill på dokumentet"
  • "stora rikssigillet"

Synonymer