mask

masken

masker

maskerna

Substantiv
mask
En ansiktsbeklädnad som gör innehavaren oigenkännlig
  • "Kamouflerad bakom en svart mask gör han sig redo för vedergällning"

Synonymer

zoologi
Ett ryggradslöst djur
  • "Har jag mask i magen?"
  • "Vilken tur att masken kröp ut"

Synonymer

kortspel
  • "Släng masken på bordet, sade kortspelaren"

Synonymer

data
Ett skadligt dataprogram
  • "Experten försökte knäcka maskens kod innan den gjorde ytterigare skada"

Synonymer
mask

masks

Substantiv
medicin
a covering to disguise or conceal the face
activity that tries to conceal something
  • "they moved in under a mask of friendship"
  • "no mask could conceal his ignorance"
a protective covering worn over the face

mask

mask

masks

masked

masked

masking

Verb

Synonymer

put a mask on or cover with a mask
  • "Maks the children for Halloween"
cover with a sauce
  • "mask the meat"
shield from light; as in photography

Synonymer