incitament

incitamentet

incitament

incitamenten

Substantiv
Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling.