fat

fatting
fatted
fatted
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fat

Diskussion om ordet fat

fat

fatter
fattest
Adjektiv

Hur används ordet fat

 • "he hadn't remembered how fat she was"
 • "fat tissue"
 • "fatty food"
 • "a fat rope"
 • "a nice fat job"
 • "a fat land"
 • "the boy had a rounded face and fat cheeks"

Ordet fat har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom vin
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom dryck
vardagligt
vin
ekonomi
generell
dryck

Vad betyder fat inom vardagligt ?

having much flesh (especially fat)

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till fat (inom vardagligt)

Ordet fat inom vin

having a relatively large diameter

Översättningar (inom vin)

Ordet fat inom ekonomi

(informal) lucrative

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till fat (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till fat (inom ekonomi)

Ordet fat inom generell

marked by great fruitfulness

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fat (inom generell)

Uttryck till fat (inom generell)

Möjliga synonymer till fat (inom generell)

Ordet fat inom dryck

a chubby body

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till fat (inom dryck)

Möjliga synonymer till fat (inom dryck)

Diskussion om ordet fat

fat

fats
Substantiv

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till fat (inom dryck)

Hur används ordet fat

 • "she found fatness disgusting in herself as well as in others"
 • "fatty tissue protected them from the severe cold"
 • "pizza has too much fat"

Ordet fat har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom anatomi
 • Inom medicin
 • Inom zoologi
generell
anatomi
medicin
zoologi

Vad betyder fat inom generell ?

a soft greasy substance occurring in organic tissue

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fat (inom generell)

Ordet fat inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till fat (inom anatomi)

Möjliga synonymer till fat (inom anatomi)

Ordet fat inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till fat (inom medicin)

Möjliga synonymer till fat (inom medicin)

Ordet fat inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till fat (inom zoologi)

Diskussion om ordet fat

FAT

Substantiv

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till FAT (inom zoologi)

Vad betyder FAT inom förkortning, data ?

File Allocation Table

Diskussion om ordet FAT

fat

fatet
fat
faten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet fat på svenska?

Obestämd singular: fat
Bestämd singular: fatet
Obestämd plural: fat
Bestämd plural: faten

Hur används ordet fat

 • "Han slog sönder två fat då han diskade"
 • "Använd olika fat och olika tänger för rått och färdiglagat, säger Mats Lindblad."
 • "Leksands kommun har nu plockat upp totalt 57 mer eller mindre sönderrostade fat, med rester av olja, ur Österdalälven vid bron i Insjön, rapporterar"
 • "Vinsten minskade under 2013 beroende på minskad försäljning av whisky på fat."
 • "– Man ha inte använda samma redskap och fat till det råa köttet som till det grillade och andra livsmedel."
 • "– Man ha inte använda samma redskap och fat till det råa köttet som till det grillade och andra livsmedel."
 • "Ett fat Nordsjöolja ( Brent ) närmar sig nu 50-dollarsgränsen, den lägsta nivån sedan i mars."
 • "Oljekoncernen höjer samtidigt sin beräkning av påvisade globala oljereserver till 1 669 miljarder vid utgången av 2012, upp från 1 654 miljarder fat ett år tidigare."
 • "Ett fat Nordsjöolja ( Brent ) har nu åkt klart under 50-dollarstrecket."
 • "Strax före lunchtid kostade ett fat Brentolja med leverans nästa månad runt 51:40 dollar."
 • "Den amerikanska WTI-oljan handlades för 48:44 dollar per fat."
 • "Ett grötfat placerades på tröskeln"
 • "Han äter ett fat flingor varje morgon"
 • "Hon baddade ansiktet och armarna i fatet som stod mellan fönstren"
 • "Lägg dem i fatet med rent vatten tills de är mjuka nog"
 • "Den lilla flickan gav katten ett fat mjölk"
 • "En hogshead är en stor tunna eller fat med en kapacitet från 63 till 140 gallon"
 • "Det fanns så många så man kunde ha samlat ett fat fullt"

Ordet fat har 7 betydelser

 • Inom mat
 • Inom teknik
 • Inom servering
 • Inom porslin
 • Inom generell
 • Inom byggnadskonst
 • Inom måttenhet
mat
teknik
servering
porslin
generell
byggnadskonst
måttenhet

Vad betyder fat inom mat ?

tallrik

Översättningar (inom mat)

Engelska

Synonymer till fat (inom mat)

Möjliga synonymer till fat (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet fat inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till fat (inom teknik)

Möjliga synonymer till fat (inom teknik)

Relaterat till fat (inom teknik)

rum

rum

tillplattning

värdering

Ordet fat inom servering

Översättningar (inom servering)

Engelska

Synonymer till fat (inom servering)

Möjliga synonymer till fat (inom servering)

Ordet fat inom porslin

skål, bunke

Översättningar (inom porslin)

Synonymer till fat (inom porslin)

Möjliga synonymer till fat (inom porslin)

Möjliga synonymer till fat (inom porslin)

Ordet fat inom generell

kar, fat, vinfat

tefat

fat, tunna

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till fat (inom generell)

Ordet fat inom byggnadskonst

handfat, skål

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till fat (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till fat (inom byggnadskonst)

Ordet fat inom måttenhet

kvantiteten en tunna/ett fat kan rymma

Översättningar (inom måttenhet)

Möjliga synonymer till fat (inom måttenhet)

Diskussion om ordet fat