grease

greases
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till grease

Ordet grease har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom ALLMÄNT
generell
amerikansk engelska
ALLMÄNT

Ordet grease inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till grease (inom generell)

Ordet grease inom amerikansk engelska

a thick fatty oil (especially one used to lubricate machinery)

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till grease (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till grease (inom amerikansk engelska)

Ordet grease inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till grease (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till grease (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet grease

grease

grease
greased
greased
Verb

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till grease (inom ALLMÄNT)

Hur används ordet grease

  • "grease the wheels"

Ordet grease har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
  • Inom slang
ålderdomlig
generell
slang

Ordet grease inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till grease (inom ålderdomlig)

Ordet grease inom generell

lubricate with grease

Ordet grease inom slang

Synonymer till grease (inom slang)

Diskussion om ordet grease