fertilise

fertilise

fertilises

fertilised

fertilised

fertilising

Verb

Synonymer

  • Svenska
  • göda [ zoologi ]

Synonymer