fat

fatet

fat

faten

Substantiv
Vanligast mat
tallrik
 • "Han slog sönder två fat då han diskade"

Synonymer

Vanlig teknik

Synonymer

 • "Ett grötfat placerades på tröskeln"
 • Engelska
 • dish [ mat ]

Synonymer

skål, bunke
 • "Han äter ett fat flingor varje morgon"

Synonymer

handfat, skål
 • "Hon baddade ansiktet och armarna i fatet som stod mellan fönstren"

Synonymer

kar, fat, vinfat
 • "Lägg dem i fatet med rent vatten tills de är mjuka nog"
tefat
 • "Den lilla flickan gav katten ett fat mjölk"
fat, tunna
 • "En hogshead är en stor tunna eller fat med en kapacitet från 63 till 140 gallon"
kvantiteten en tunna/ett fat kan rymma
 • "Det fanns så många så man kunde ha samlat ett fat fullt"fat

fats

Substantiv
fat
Visa bild Fotograf: Benjah-bmm27
a soft greasy substance occurring in organic tissue
 • "pizza has too much fat"
 • "fatty tissue protected them from the severe cold"
 • "she found fatness disgusting in herself as well as in others"

Synonymer

Synonymer

fat
Visa bild Fotograf: Pharos

Synonymer

Synonymer

FAT

Substantiv
förkortning data
File Allocation Table

Synonymer

fat

fatting

fats

fatted

fatted

Verb

fat

fatter

fattest

fattest

Adjektiv
having much flesh (especially fat)
 • "fatty food"
 • "fat tissue"
 • "he hadn't remembered how fat she was"

Synonymer

having a relatively large diameter
 • "a fat rope"
(informal) lucrative
 • "a nice fat job"

Synonymer

marked by great fruitfulness
 • "a fat land"

Synonymer

a chubby body
 • "the boy had a rounded face and fat cheeks"

Synonymer

Synonymer