associera

associerar

associerade

associerat

associera

Verb
organisation

Synonymer

Övrig relationassocierad

Adjektiv