överskott

överskottet

överskott

överskotten

Substantiv
ekonomi och näringsväsen