utväg

utvägen
utvägar
utvägarna
Substantiv [n]

Översättningar

Övrig relation till utväg

Synonymer till utväg

Hur böjs ordet utväg på svenska?

Obestämd singular: utväg
Bestämd singular: utvägen
Obestämd plural: utvägar
Bestämd plural: utvägarna

Hur används ordet utväg

 • "Det är därför nödvändigt att införa lämpliga rutiner som gör det möjligt att som en sista utväg anta åtgärder som omfattar hela gemenskapen genom beslut riktade till medlemsstaterna i syfte att bemöta situationer som uppstår på grund av produkter som medför allvarlig risk och som kräver ett snabbt ingripande under de omständigheter som nämns ovan, och följaktligen att förbjuda export av dessa produkter. eur-lex.europa.eu"
 • "En sista utväg"
 • "Sjukskrivning som enda utväg."
 • "Självmord är den feges utväg"
 • "Det finns ingen utväg ur detta dödläge"
 • "Det fanns igen annan utväg än att hålla stängt under lördagen."
 • "” Min tonårsperiod var kämpig på olika sätt och jag valde, tyvärr, en dålig utväg."
 • "– Till slut såg jag ingen annan utväg."
 • "När Dawoud fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd för tredje gången och skulle utvisas från Sverige till Afghanistan såg han ingen annan utväg än att försöka gömma sig."
 • "Det är den enda utväg som jag kan se, säger Niclas Adler."
 • "En Blekingebo som varit arbetslös i tio år ville som en sista utväg för att få jobb öppna en egen frisörsalong."
 • "– Sara förlorade den omröstningen klart och då fanns det ingen annan utväg."
 • "Med tanke på händelseutvecklingen kan jag inte se att det funnits någon utväg än detta."
 • "Han lämnade sin familj och kom från Rumänien till Ronneby i oktober och berättar att han såg tiggandet som sin sista utväg."
 • "Själva beskriver föreningen den nuvarande lösningen som en sista utväg under coronapandemin och vittnar om svårigheter att hitta någon som vill hyra ut en lokal till dem."
 • "Han bestämde sig för att stanna och bevaka utvägen från gränden."

Ordet utväg har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom teknik
bildligt
teknik

Vad betyder utväg inom bildligt ?

sätt, på vilket man kan undvika en viss oönskvärd situation eller lösa ett problem

Översättningar (inom bildligt)

Övrig relation till utväg (inom bildligt)

Synonymer till utväg (inom bildligt)

Möjliga synonymer till utväg (inom bildligt)

Relaterat till utväg (inom bildligt)

förfarande

planmässighet

medel

medverkan

Ovanlig betydelse av ordet utväg inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till utväg (inom teknik)

Övrig relation till utväg (inom teknik)

Möjliga synonymer till utväg (inom teknik)

Diskussion om ordet utväg