uppfostra

uppfostrar

uppfostrade

uppfostrat

uppfostra

Verbuppfostrad

Adjektiv