störa

[stœːra]
stör
störde
stört
Verb

Synonymer till störa

Hur uttalas ordet störa?

[stœːra]

Hur böjs ordet störa på svenska?

Presens: stör
Preteritum: störde
Supinum: stört

Hur används ordet störa

 • "Ursäkta att jag stör dig så sent"
 • "Men nu står det klart att även regeringen ställer sig på försvarets sida och gör bedömningen att ett vindkraftverk inom det utpekade området kan störa flygtrafiken."
 • "– Lagen gör detta för att inte störa älgkorna och riskera att de inte blir betäckta."
 • "Orsaken är att de inte vill störa älgkorna och riskera beståndets framtid."
 • "– Men det blir ändå en fin kväll skulle jag tro, molnen ska inte störa så mycket."
 • "Det är uppenbart att de använder förhandlingarna som ett verktyg för att störa dagens system och för att kunna påverka politikerna i den riktning de önskar, menar han."
 • "En stående punkt hos kritikerna mot vindkraftsparken har varit att den skulle störa den militära övningsverksamheten i området."
 • "Men ser Örebro som den störa konkurrenten."
 • "– Jag tycker det är bra för annars kan det störa om det ringer, säger eleven Eliza Alijaj."
 • "Tidigare har också Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne sagt nej, bland annat eftersom sprängningarna skulle kunna störa verksamheten vid Sternöskolan."
 • "Publiken lyckades dock inte störa Olofström som vann matchen med 3-2 efter tolv straffar."

Vad betyder störa inom juridik ?

rubba balansen, bringa i oordning

Relaterat till störa

oordning

lidande

obehag

olämplighet

hinder

avbrott

uppehåll

olämplighet

motsättning

rubbning

relationslöshet

formlöshet

Diskussion om ordet störa

störande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet störande

 • "Men länsstyrelsen ansåg att bullret skulle vara för störande för boende och för Sternöskolan som ligger i närheten och sade nej."
 • "Strax före midnatt försökte ordningsvakter avvisa en störande gäst."
 • "Kommunrevisorn ska vid flera tillfällen ha uppträtt störande mot kommunens tjänstemän."
 • "Nu har frågan om dragspelarens störande gatukonserter hamnat på kommunalrådets bord."
 • "Men 2013, när verket startade, upplevde vi ett väldigt störande moment."
 • "Det pulserande ljudet från kraftverket är väldigt störande, hade det varit en ren ton hade det varit en annan sak, säger han."
 • "Jag bor själv längs denna vägen och det är ganska störande, säger Ulrica Arnoldsson."
 • "Vindkraftverket ställdes upp 2013 och förutom att det upplevdes som störande för flera av grannarna så var ett av huvudargumenten för att få ner det att det kunde skada vissa djurarter."
 • "Förutom att det upplevdes som störande för flera av grannarna var ett av huvudargumenten för att få ner det att det kunde skada vissa djurarter."
 • "När menskonst anses som störande i samhället så tycker jag att vi konstnärer ska fortsätta med det, säger Elisabeth Ohlson."

Möjliga synonymer till störande

Diskussion om ordet störande

störande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet störande

 • "Men länsstyrelsen ansåg att bullret skulle vara för störande för boende och för Sternöskolan som ligger i närheten och sade nej."
 • "Strax före midnatt försökte ordningsvakter avvisa en störande gäst."
 • "Kommunrevisorn ska vid flera tillfällen ha uppträtt störande mot kommunens tjänstemän."
 • "Nu har frågan om dragspelarens störande gatukonserter hamnat på kommunalrådets bord."
 • "Men 2013, när verket startade, upplevde vi ett väldigt störande moment."
 • "Det pulserande ljudet från kraftverket är väldigt störande, hade det varit en ren ton hade det varit en annan sak, säger han."
 • "Jag bor själv längs denna vägen och det är ganska störande, säger Ulrica Arnoldsson."
 • "Vindkraftverket ställdes upp 2013 och förutom att det upplevdes som störande för flera av grannarna så var ett av huvudargumenten för att få ner det att det kunde skada vissa djurarter."
 • "Förutom att det upplevdes som störande för flera av grannarna var ett av huvudargumenten för att få ner det att det kunde skada vissa djurarter."
 • "När menskonst anses som störande i samhället så tycker jag att vi konstnärer ska fortsätta med det, säger Elisabeth Ohlson."

Diskussion om ordet störande

störande

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet störande

 • "Men länsstyrelsen ansåg att bullret skulle vara för störande för boende och för Sternöskolan som ligger i närheten och sade nej."
 • "Strax före midnatt försökte ordningsvakter avvisa en störande gäst."
 • "Kommunrevisorn ska vid flera tillfällen ha uppträtt störande mot kommunens tjänstemän."
 • "Nu har frågan om dragspelarens störande gatukonserter hamnat på kommunalrådets bord."
 • "Men 2013, när verket startade, upplevde vi ett väldigt störande moment."
 • "Det pulserande ljudet från kraftverket är väldigt störande, hade det varit en ren ton hade det varit en annan sak, säger han."
 • "Jag bor själv längs denna vägen och det är ganska störande, säger Ulrica Arnoldsson."
 • "Vindkraftverket ställdes upp 2013 och förutom att det upplevdes som störande för flera av grannarna så var ett av huvudargumenten för att få ner det att det kunde skada vissa djurarter."
 • "Förutom att det upplevdes som störande för flera av grannarna var ett av huvudargumenten för att få ner det att det kunde skada vissa djurarter."
 • "När menskonst anses som störande i samhället så tycker jag att vi konstnärer ska fortsätta med det, säger Elisabeth Ohlson."

Diskussion om ordet störande