slå till

slår till
slog till
slagit till
Verb

Översättningar

Synonymer till slå till

Hur böjs ordet slå till på svenska?

Presens: slår till
Preteritum: slog till
Supinum: slagit till

Ordet slå till har 5 betydelser

  • Inom byggnadskonst
  • Inom ekonomi
  • Inom polisväsende
  • Inom sport
  • Inom teknik
byggnadskonst
ekonomi
polisväsende
sport
teknik

Vad betyder slå till inom byggnadskonst ?

ge någon en smäll

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till slå till (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till slå till (inom byggnadskonst)

Ordet slå till inom ekonomi

Besluta sig för att anta ett erbjudande/att köpa ngt etc

Översättningar (inom ekonomi)

Relaterat till slå till (inom ekonomi)

avtal

samstämmighet

enighet

samtycke

bifall

Ordet slå till inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till slå till (inom polisväsende)

Ordet slå till inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Möjliga synonymer till slå till (inom sport)

Ordet slå till inom teknik

slå till en spak/knapp etc

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till slå till (inom teknik)

Möjliga synonymer till slå till (inom teknik)

Diskussion om ordet slå till