slå till

slår till
slog till
slagit till
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet slå till på svenska?

Presens: slår till
Preteritum: slog till
Supinum: slagit till

Ordet slå till har 5 betydelser

  • Inom byggnadskonst
  • Inom ekonomi
  • Inom polisväsende
  • Inom sport
  • Inom teknik
byggnadskonst
ekonomi
polisväsende
sport
teknik

Ordet slå till inom ekonomi

Besluta sig för att anta ett erbjudande/att köpa ngt etc

Översättningar

Relaterat till slå till

avtal

samstämmighet

enighet

samtycke

bifall

Ordet slå till inom polisväsende

Översättningar

Möjliga synonymer till slå till

Ordet slå till inom sport

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till slå till

Ordet slå till inom teknik

slå till en spak/knapp etc

Översättningar

Synonymer till slå till

Möjliga synonymer till slå till