roll

rollen

(-)(-)
Substantiv
Vanligast teater film
person i en teaterpjäs el. film

Synonymer

Vanlig
socialt beteende i en viss situation

Synonymer

Vanlig militärväsen
roll
En avancerad flygmanöver
fiske
i vissa uttryck