register

registret
register
registerna
Substantiv [t]

Synonymer till register

Hur böjs ordet register på svenska?

Obestämd singular: register
Bestämd singular: registret
Obestämd plural: register
Bestämd plural: registerna

Hur används ordet register

 • "Bland annat har socialtjänsten i Karlskrona blivit tillfrågade om en lista med namn i sina register av gränspolisen vid två tillfällen, skriver"
 • "Ibland hittar vi DNA eller andra spår, men får inga träffar i vårt register."
 • "Blekingepoliser hördes om romskt register"
 • "– Vi har fått ett register och utgått från att det är rätt."
 • "Skånepolisen bekräftade i går att det finns ett register på över 4000 romer och en förundersökning har inletts om brott mot personuppgiftslagen."
 • "– Linus har vuxit och visat upp ett register som håller hög klass."
 • "Med den kan parkeringsvakterna snabbt koppla upp sig mot Transportstyrelsens register och få uppgift om en bils obetalda avgifter."
 • "Ledamöterna är tvungna att i ett offentligt register redovisa sidouppdrag och ekonomiska intressen, men inte hur mycket de får in på det."
 • "Många företag som har olika typer av kundkontakter genom ett eget register har den senaste tiden skickat ut så kallade GDPR-brev med information om hur de kommer att använda sig av de personuppgifter som de har registrerade."
 • "Man kan använda sig av bland annat kyrkböcker och andra register som visar hur svenskar har bosatt sig i grannlandet."

Ordet register har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom data
 • Inom musik
ekonomi
data
musik

Vad betyder register inom ekonomi ?

förteckning över något

Synonymer till register (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till register (inom ekonomi)

Ordet register inom data

Översättningar (inom data)

Engelska

Möjliga synonymer till register (inom data)

Ordet register inom musik

Översättningar (inom musik)

Engelska

Möjliga synonymer till register (inom musik)

Diskussion om ordet register

 • Robinmathias - 2008-06-30

  Stilnivå

register

registers
Substantiv

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till register (inom musik)

Ordet register har 7 betydelser

 • Inom musik
 • Inom politik
 • Inom media
 • Inom sjöfart
 • Inom teknik
 • Inom handel
 • Inom militärväsen
musik
politik
media
sjöfart
teknik
handel
militärväsen

Vad betyder register inom musik ?

an official written record of names or events or transactions

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till register (inom musik)

Möjliga synonymer till register (inom musik)

Ordet register inom politik

the timbre characteristic of a certain range and manner of production of the human voice

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till register (inom politik)

Ordet register inom media

a book in which names and transactions are listed

Översättningar (inom media)

Svenska

Möjliga synonymer till register (inom media)

Ordet register inom sjöfart

an arrangement (usually in the floor or a wall of a room) for admitting or excluding heated air from the room

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till register (inom sjöfart)

Ordet register inom teknik

a device (as a sliding plate) for regulating the flow of air into a furnace or other heating device

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till register (inom teknik)

Ordet register inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till register (inom handel)

Möjliga synonymer till register (inom handel)

Ordet register inom militärväsen

army register

Diskussion om ordet register

register

register
registered
registered
Verb

Synonymer till register (inom militärväsen)

Hur används ordet register

 • "register for an election"
 • "Her surprise did not register"
 • "I'd like to register this letter"

Ordet register har 10 betydelser

 • Inom kontor
 • Inom politik
 • Inom spel
 • Inom data
 • Inom matematik
 • Inom militärväsen
 • Inom musik
 • Inom pappersindustri
 • Inom juridik
 • Inom generell
kontor
politik
spel
data
matematik
militärväsen
musik
pappersindustri
juridik
generell

Vad betyder register inom kontor ?

record in writing; enter into a register

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till register (inom kontor)

Ordet register inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till register (inom politik)

Ordet register inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Ordet register inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till register (inom data)

Möjliga synonymer till register (inom data)

Ordet register inom matematik

register to vote

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till register (inom matematik)

Ordet register inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet register inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till register (inom musik)

Möjliga synonymer till register (inom musik)

Ordet register inom pappersindustri

show in one's face

Översättningar (inom pappersindustri)

Ordet register inom juridik

send by registered mail

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till register (inom juridik)

Ordet register inom generell

enter into someone's consciousness

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till register (inom generell)

Diskussion om ordet register