cut-off

cut-offs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till cut-off

Diskussion om ordet cut-off

  • - 2008-10-26

    avskärmad (känslomässigt)

put off

put off
put off
put off
Verb

Ordet put off har 5 betydelser

  • Inom data
  • Inom organisation
  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom fåglar
data
organisation
generell
bildligt
fåglar

Ordet put off inom organisation

Synonymer till put off (inom organisation)

Ordet put off inom generell

Synonymer till put off (inom generell)

Uttryck till put off (inom generell)

Ordet put off inom bildligt

Synonymer till put off (inom bildligt)

Ordet put off inom fåglar

Synonymer till put off (inom fåglar)

Möjliga synonymer till put off (inom fåglar)

Diskussion om ordet put off