divert

divert
diverted
diverted
Verb

Översättningar

Synonymer till divert

Ordet divert har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom telefoni
  • Inom norgespec
generell
sjöfart
telefoni
norgespec

Vad betyder divert inom generell ?

send on a course or in a direction different from the planned or intended one

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till divert (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet divert inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till divert (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till divert (inom sjöfart)

Ovanlig betydelse av ordet divert inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Möjliga synonymer till divert (inom telefoni)

Ordet divert inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till divert (inom norgespec)

Möjliga synonymer till divert (inom norgespec)

Diskussion om ordet divert

  • - 2010-01-05

    divert kan också betyda dirigera

  • - 2010-01-05

    Jag har för mig att divert även betyder vidarekoppla i telefonväxlar, typ.