fördröja

fördröjer
fördröjde
fördröjt
Verb

Översättningar

Synonymer till fördröja

Hur böjs ordet fördröja på svenska?

Presens: fördröjer
Preteritum: fördröjde
Supinum: fördröjt

Hur används ordet fördröja

  • "– Den som ringer i onödan kan mycket väl fördröja hjälpen till någon som befinner sig i en verklig nödsituation, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm."
  • "Vi får inte lura någon till Karlshamn och därmed fördröja ett vårdförlopp."
  • "Detta då de menar att det finns skäl att anta att Miljöteknik inte bedriver en ” lojal processföring ” och att de kan antas försöka fördröja avgörandet utan godtagbar anledning."
  • "Nu stoppar tingsrätten det kommunala bolaget från att lämna in ny bevisning efter 8 januari, då de anser att kommunen medvetet kan försöka fördröja processen ytterligare."
  • "- Det är förstås tråkigt ur en samhällsekonomisk synvinkel om de väljer att fördröja våra planer på hotell, det handlar ju om en investering på 200 miljoner kronor, och 70 nya arbetsplatser för kommunen säger Karl-Gösta Svenson till Sydnytt."
  • "Samtidigt riskerar det att försämra framkomligheten på vägarna, vilket försvårar för montörerna och kan fördröja felavhjälpningen."
  • "– Den som ringer i onödan kan mycket väl fördröja hjälpen till någon som befinner sig i en verklig nödsituation, säger Maria Khorsand."
  • "Menar du att socialtjänstens agerande riskerar fördröja behandlingen?"
  • "– Vi övar fördröjningsstrid vilket innebär att vi skall fördröja fiendens framryckning så att andra får mer tid, berättar plutonschefen Anna Richaud."
  • "– Den som bus- eller felringer till nödnumret riskerar att fördröja hjälpen för någon som är i en akut, livshotande situation, särskilt vid ett tillfälle som nyårsnatten då det rings ovanligt många samtal, säger Maria Khorsand, vd vid SOS Alarm i ett pressmeddelande."

Vad betyder fördröja inom vardagligt ?

få något att ske senare, speciellt så att man ankomma|ankommer för sent

Relaterat till fördröja

uppehåll

långvarighet

försening

hinder

tid

Diskussion om ordet fördröja