påskynda

påskyndar
påskyndade
påskyndat
Verb

Synonymer till påskynda

Hur böjs ordet påskynda på svenska?

Presens: påskyndar
Preteritum: påskyndade
Supinum: påskyndat

Hur används ordet påskynda

 • "I början av projektet identifierades riskmoment, exempelvis att personalen reagerade för långsamt på en onormal kurva eller använde värkstimulerande dropp alltför oförsiktigt i syfte att påskynda förlossningsarbetet."
 • "London : Påven ger kardinalerna möjlighet att påskynda valet av hans efterträdare."
 • "Möjligheten att erbjuda straffrabatter i hopp om att påskynda utredningar Borde dock inte tilltala partiledaren Annie Lööf – som ägnade sin examensuppsats i juridik från 2011 åt just kronvittnen."
 • "Västsverige ska öka konkurrenskraften och påskynda nödvändiga satsningar i Sveriges viktigaste industriregion, i stället för att hämma utvecklingen, skriver Alliansen i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd."
 • "– Vi ska påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att bygga på med förebyggande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar."
 • "Gynnsamt väder kan påskynda hemresan."
 • "– Det här är en nödsituation och det hoppas jag folk ska förstå och jag hoppas att Trafikverket kan påskynda det här arbetet så att trafiken försvinner från Kallinge så fort som möjligt, säger Sattar Zad, trafikansvarig vid Ronneby kommun."
 • "Länsstyrelsen ansöker nu om pengar för att skydda de ekar som finns – och för att påskynda åldrandet hos några exemplar."
 • "Man uppmanar i stället Trafikverket att på alla sätt påskynda ombyggnaden av vägen, då det skulle ge den mest optimala nyttan."
 • "Därpå kan bygget slutupphandlas och enligt Patrik Hansson kan de ramavtal som i dag finns med Skanska, NCC och Dynacon påskynda den processen."
 • "Flera sydsvenska hockeyprofiler ställer nu upp för att påskynda Yararektorns rehabilitering."
 • "Men Kriminalvården behöver frigöra pengar till nya fängelser och därför kommer man att påskynda nerläggningen."
 • "I höst startar kursen som är en del i ett projekt från regeringen för att ge meningsfull sysselsättning påskynda framtida etablering för asylsökande.skriver båda"
 • "Kristdemokraterna i Falun har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att antalet flerspråkiga barn i varje skolklass ska begränsas – något de menar ska påskynda integrationen."

Vad betyder påskynda inom vardagligt ?

få något att ske snabbare

Relaterat till påskynda

tidighet

hastighet

drivning

arbetslust

brådska

kraftmedel

hjälp

framdrivning

våldsamhet

Diskussion om ordet påskynda

påskyndande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet påskyndande

 • "Nu har ekonomicheferna i samtliga kommuner i Jönköpings län gemensamt skickat en skrivelse till Migrationsverket, där påskyndande av processen krävs."
 • "I en skrivelse kräver de påskyndande av processen."
 • "Det ledde fram till valet 1989 och Jaruzelski-regimens fredliga sönderfall – något som i sin tur påskyndande Sovjetblockets kollaps under de närmaste två åren."

Möjliga synonymer till påskyndande

Diskussion om ordet påskyndande

påskyndande

påskyndandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet påskyndande

 • "Nu har ekonomicheferna i samtliga kommuner i Jönköpings län gemensamt skickat en skrivelse till Migrationsverket, där påskyndande av processen krävs."
 • "I en skrivelse kräver de påskyndande av processen."
 • "Det ledde fram till valet 1989 och Jaruzelski-regimens fredliga sönderfall – något som i sin tur påskyndande Sovjetblockets kollaps under de närmaste två åren."

Möjliga synonymer till påskyndande

Diskussion om ordet påskyndande