hurry

Adverb

Översättningar

Diskussion om ordet hurry

hurry

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet hurry

  • "in a hurry to lock the door"

Ordet hurry har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom historia
  • Inom botanik
medicin
generell
historia
botanik

Ordet hurry inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till hurry (inom medicin)

Ordet hurry inom generell

a condition of urgency making it necessary to hurry

Synonymer till hurry (inom generell)

Ordet hurry inom historia

Översättningar (inom historia)

Synonymer till hurry (inom historia)

Möjliga synonymer till hurry (inom historia)

Ordet hurry inom botanik

Synonymer till hurry (inom botanik)

Möjliga synonymer till hurry (inom botanik)

Diskussion om ordet hurry

hurry

hurried
hurried
hurry
Verb

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till hurry (inom botanik)

Ordet hurry har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom motorfordon
  • Inom botanik
  • Inom fotboll
generell
teknik
motorfordon
botanik
fotboll

Vad betyder hurry inom generell ?

springa

Översättningar (inom generell)

Ordet hurry inom motorfordon

Synonymer till hurry (inom motorfordon)

Ordet hurry inom botanik

Synonymer till hurry (inom botanik)

Möjliga synonymer till hurry (inom botanik)

Ordet hurry inom fotboll

Synonymer till hurry (inom fotboll)

Möjliga synonymer till hurry (inom fotboll)

Diskussion om ordet hurry