expedite

expedite
expedited
expedited
Verb

Översättningar

Synonymer till expedite

Hur används ordet expedite

  • "This should expedite the process"
  • "I will try to expedite the matter"

Ordet expedite har 2 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom generell
fysik
generell

Ordet expedite inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Möjliga synonymer till expedite (inom fysik)

Ordet expedite inom generell

speed up the progress of; facilitate

process fast and efficiently

Synonymer till expedite (inom generell)

Diskussion om ordet expedite