olikhet

olikheten
olikheter
olikheterna
Substantiv [n]

Synonymer till olikhet

Hur böjs ordet olikhet på svenska?

Obestämd singular: olikhet
Bestämd singular: olikheten
Obestämd plural: olikheter
Bestämd plural: olikheterna

Hur används ordet olikhet

  • "De smakar olika på grund av olikheterna i tillverkningsprocessen"

Vad betyder olikhet inom matematik ?

det att vara olik någon eller något annat

Möjliga synonymer till olikhet

Relaterat till olikhet

variation

olikhet

olikhet

motsats

jämförelse

motsättning

ojämnhet

avvikelse

relationslöshet

Diskussion om ordet olikhet