medelväg

medelvägen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till medelväg

Övrig relation till medelväg

Hur används ordet medelväg

  • "Men vi har försökt hitta en medelväg som både är rimlig ur idrottssynpunkt men även pandemisynpunkt, säger Anders Bromée."
  • "– Vi har fått veta att man har valt en form av gyllene medelväg, där man rekommenderar att Sture Bergwall ska få lämna kliniken på Säter för att bli föremål för en öppen psykiatrisk vård under en utslusningsperiod."
  • "I en första kommentar till SVT beskriver Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson RMV:s beslut som ett slagt medelväg."
  • "Jag tycker vi har hittat en bra medelväg, det är en prisvärd produkt."
  • "Vi måste hitta en ny medelväg, bortom orimliga tillväxtstrategier och bilderna av de bidragsberoendes ödeland."
  • "Han tror att det finns alla möjligheter att hitta en gyllene medelväg där det går att gå alla parter mer eller mindre till mötes."
  • "Jag vill hitta en gyllene medelväg där hobbyfisket kan bestå och fiskebeståndet kan bevaras."
  • "I stället förespråkar hon en ” europeisk medelväg ” med strikta regler kring hur investeringsskydden ska se ut."
  • "Enades om medelväg"
  • "Bostadsföretaget Riksbyggen har valt en medelväg och låter hyresgäster välja om man vill se lägenheten på plats eller nöja sig med att titta på bilder och ritningar."

Rim på medelväg

Vad betyder medelväg inom juridik ?

kompromiss

Möjliga synonymer till medelväg

Möjliga synonymer till medelväg

Relaterat till medelväg

måttfullhet

kompromiss

måttlighet

medelmåttighet

medelväg

medelpunkt

mitt

medelvärde

Diskussion om ordet medelväg