intelligens

intelligensen

intelligenser

intelligenserna

Substantiv
psykologi
intelligens
Visa bild Fotograf: Ferdinand Schmutzer (1870-1928)
förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande.

Synonymer