haj

hajen

hajar

hajarna

Substantiv
samhälle
 • "en korthaj/lånehaj/fastighetshaj"

Synonymer

fiskar
haj
Visa bild Fotograf: Rex
 • "en människoätande haj"Thai

(-)(-)(-)
Substantiv

has

hasen

hasor

hasorna

Substantiv
anatomi

Synonymer

 • Engelska
 • ham [ anatomi ]
 • hock [ anatomi ]

haji

hajin

hajier

hajierna

Substantiv
religion
muslimernas pilgrimsfärd till Mekka

hak

(-)(-)(-)
Substantiv
teknik

hav

havet

hav

haven

Substantiv
hav
Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter, eller någon del av detta område. Haven täcker 71 procent av jordens yta och består av omkring 1,368 miljarder kubikkilometer vatten

Synonymer

Han

(-)(-)(-)
Substantiv

han

Substantiv

hat

Substantiv

Dai

Namn

Kai

Namn

Haia

Namn

Hal

Namn

Hari

Namn

har

har

har

har

Verb

ha

har

hade

haft

ha

Verb
 • "Ha det riktigt trevligt!"
Vanligast
" have got" ledigare än bara have
 • "ha barmhärtighet med mig"
 • "ha dåligt samvete"
 • "Han har en massa pengar"
 • "har du någon aning om var han är?"
 • "Han har pengar och hon har vackra blå ögon"
 • "Har du tid att avsluta rapporten idag?"
 • "Han hade framtiden för sig"
 • "Ha det trevligt"
 • "Vi har bara en dag kvar"
 • "ha bara gott att säga om honom"
 • "ha en dispyt med"
 • "ha en ledig stund"
 • "ha en förkärlek för"
 • "Han hade inte många kunder"
 • "De har bekymmer med en massa"
 • "De har anledning att ha betänkligheter mot honom eftersom de misstämke..."
 • "Han måste ha betänketid"
 • "Om du har bevis på att..."
 • "ha bruk för"
 • "ha trevligt"
 • "have a bad memory"
 • "ha en annan mening än"
 • "De har besvär med honom"
 • "ha förköpsrätt på egendomen"
 • "ha förstånd till"
 • "ha en ingående kännedom om"
 • "have a tussel with"
 • "ha ett ord med i laget"
 • "ha ett mål i livet"
 • "ha att göra med"
 • "Har du en penna på dig?"
 • "Vad har du mot honom?"
 • "Hon har ett mycket bra minne"
 • "Han har två underbara döttrar"
 • "Jag har huvudvärk"
 • "ha ett förhållande med"
 • "have a bad habit"
 • "ha fria händer"
 • "have lots of time"
 • "ha höga tankar om"
 • "ha emot"
 • "ha i sinnet"
 • "ha semester"
 • "ha gemensamma intressen"
 • "ha fast anställning"
 • "han har en poetisk ådra"
 • "ha en skruv lös"
 • "Har du besökare?"

Synonymer

Vanlig vanliga uttryck
 • "Ställningen han bör ha i regeringen..."

Synonymer

Mindre vanlig
 • "Han hade vänskapliga känslor"

Synonymer

Mindre vanlig vanliga uttryck
 • "Har du ett kontosystem?"
 • "Han har feber"
 • "Sjukhusen har stora underskott"
Mindre vanlig vanliga uttryck
 • "keep clearly in view"

Synonymer

 • "Ha i minne"

hal

halare

halast

Adjektiv
bildligt

Synonymer

ha

Interjektion

hi

Interjektion
fnitter

Synonymer

han

Pronomen
 • Engelska
 • he

han

determinant

han

Okänd ordklass

ham

hams

Substantiv
teater
an unskilled actor who overacts

Synonymer

anatomi
 • Svenska
 • has [ anatomi ]
mat
ham
Visa bild Fotograf: AlbertCahalan
thigh of a hog (usually smoked)
 • Svenska
 • skinka [ mat, stadsmiljö ]

Synonymer

hay

hays

Substantiv
botanik
hay
grass mowed and cured for use as fodder
 • Svenska
 • [ botanik ]

Tai

Substantiv
the most widespread and best known of the Kadai family of languages

Synonymer

Bai

Substantiv
the Tibeto-Burman language spoken in the Dali region of Yunnan

Synonymer

haw

haws

Substantiv
lingvistik

haj

Substantiv

Synonymer

haw

haws

Substantiv
anatomi
the nictitating membrane of a horse
botanik
haw
Visa bild Fotograf: EugeneZelenko
 • Svenska
 • hagtorn [ botanik, träd, lövträd ]

Synonymer

haji

hajis

Substantiv
muslimernas pilgrimsfärd till Mekka
 • Svenska
 • haji [ religion ]

Synonymer

hap

haps

Substantiv
an accidental happening
 • "he recorded all the little haps and mishaps of his life"

hao

Substantiv
10 hao equal 1 dong

hag

hags

Substantiv
nedsättande

Synonymer

skotsk engelska
hag
Visa bild Fotograf: Zirpe
Broken ground in a marsh ecc
fiskar
hag
Visa bild Fotograf: Lmozero
Hagfish are marine craniates of the class Myxini, also known as Hyperotreti.

Synonymer

hag
an ugly evil-looking old woman
 • Svenska
 • häxa [ mytologi ]

Synonymer

Thai

Thais

Substantiv
a native or inhabitant of Thailand

Synonymer

Vanligast
The language of the Tai family that is the official language of Thailand

Synonymer

hi

Substantiv

hat

hats

Substantiv
vardagligt
an informal term for a person's role
 • "he took off his politician's hat and talked frankly"
 • Svenska
 • roll [ teater, film ]
kläder
hat
protects from weather; has shaped crown and usually a brim
 • Svenska
 • hatt [ kläder, huvudbonad ]

Synonymer

Han

Substantiv

Hani

Substantiv
a Loloish language

Dai

Namn

Kai

Namn

Haia

Namn

Hari

Namn

ham

ham

hams

hammed

hammed

hamming

Verb

Synonymer

hay

hay

hays

hayed

hayed

haying

Verb

haw

haw

haws

hawed

hawed

hawing

Verb
utter "haw"

hap

hap

haps

happed

happed

happing

Verb

hat

Verb
put on or wear a hat
 • "He was unsuitably hatted"

have

have

has

had

had

having

Verb

Synonymer

take something to eat
 • "I'm so hungry, I really must have a hamburger"

Synonymer

Synonymer

Synonymer

something that you own; something that's legally yours

Synonymer

 • "hold a reception," "have, throw, or make a party", "give a course , etc."
 • "How many cars does she have?"
 • "They have to be kidding"
 • "have a feeling"
 • "Have another bowl of chicken soup!" "I don't take sugar in my coffee"
 • "I won't have this dog in my house!"
 • "The only girl who would have him was the miller's daughter"
 • "have to do with"
 • "have in mind"
 • "have objection to"
 • "have a high opinion of"
 • "ha gott om tid"
 • "have a free hand"
 • "have sense enough to"
 • "have an option on the property"
 • "have a preference for"
 • "have holidays:"
 • "have shared interests"
 • "have a regular employment"
 • "have one intention in life"
 • "have a say in the matter"
 • "ha ett nappatag med"
 • "have a thorough knowledge of"
 • "have an affaire with"
 • "ha en dålig vana"
 • "have a screw loose"
 • "he have a poetic vein"
 • "have a spare moment"
 • "have words with someone"
 • "have a different opinion from"
 • "have a bad conscience"
 • "ha dåligt minne"
 • "have fun"
 • "have use for"
 • "If you have proof of..."
 • "He must have time to think it over"
 • "They have doubts about Kerry because they suspect..."
 • "They have trouble with him"
 • "They have a lot of worry over things"
 • "have mercy upon me"
 • "speak well about him"
 • "We have only one day left"
 • "Have a good time"
 • "He has the future before him"
 • "Have you got time to finish the report today?"
 • "He has money and she has beautiful blue eyes"
 • "Have you any idea where it is?"
 • "He did not have many customers"
 • "He has plenty of money"

Synonymer

have as a feature
have or possess, either in a concrete or an abstract sense: "She has $1,000 in the bank"
 • "He has got two beautiful daughters"

Synonymer

Synonymer

have a personal or business relationship with someone
 • "have a lover"
 • "have an assistant"
 • "have a postdoc"
have left
 • "I don't have any money left" "They had two more games left"
 • "I have two years left"
be confronted with: "What do we have here?"
 • "Now we have a fine mess"
undergo
 • "The stocks had a fast run-up"
suffer from; be ill with
 • "She has arthritis"

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

achieve a point or goal, as in a sport
 • "She made 29 points that day"
 • "The Brazilian team got 4 goals"
 • "Nicklaus had a 70"

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Tai

Adjektiv

Synonymer

Synonymer

Thai

Adjektiv
 • "the Thai border with Laos"
 • "Thai tones"
 • "Different Thai tribes live in the North of the country"

Synonymer

hah

Interjektion
 • Svenska
 • h

hoi

Interjektion

hi

Interjektion
hi
Visa bild Fotograf: High Contrast

Synonymer

ha

Okänd ordklass