foster

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till foster

Hur används ordet foster

 • "foster parent"
 • "foster child"
 • "foster home"

Vad betyder foster inom generell ?

providing or receiving nurture or parental care though not related by blood or legal ties

Möjliga synonymer till foster

Diskussion om ordet foster

foster

foster
fostered
fostered
Verb

Hur används ordet foster

 • "He fostered feelings of friendship"
 • "Foster our children's well-being and education"

Ordet foster har 3 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
jordbruk
vardagligt
generell

Ordet foster inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Ordet foster inom vardagligt

promote the growth of

Synonymer till foster (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till foster (inom vardagligt)

Ordet foster inom generell

bring up under fosterage; of children

help develop, help grow

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Diskussion om ordet foster

foster

[ˈfʊsː.ter]
fostret
foster
fostren
Substantiv [t]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Hur uttalas ordet foster?

[ˈfʊsː.ter]

Hur böjs ordet foster på svenska?

Obestämd singular: foster
Bestämd singular: fostret
Obestämd plural: foster
Bestämd plural: fostren

Hur används ordet foster

 • "På så sätt kan man se hur många ägg djuret släpper och, om det är dräktigt, hur många foster det bär och när det betäcktes."
 • "– Enligt lagen får inte barn eller foster utsättas för tungt arbete eller buller, springa i stegar och sånt."
 • "Anmäler att foster kastades i soporna"
 • "– Om man till exempel skjuter ett rådjur i februari som har två foster i sig, då mister man ju tre djur till nästa säsong i stället för ett."
 • "Organisationen genomför just nu en kampanj där de på utvalda platser i Sverige kör runt med en lastbil klädd med affischer som visar aborterade foster."
 • "Representanter på plats i Borlänge visade också de upp affischer med döda foster."
 • "Visade bilder på aborterade foster"
 • "Om det visar sig att sannolikheten är ganska hög att ett foster har kromosomavvikelse så erbjuds NIPT."
 • "KUB-test används redan idag för gravida kvinnor som är äldre än 35år för att ta reda på om ett foster har kromosomavvikelse eller inte."
 • "– Det är viktigt att man sätter sig in i varför man gör det här testet, det är inte tänkt att vara en undersökning där man bara får titta på sitt foster, säger hon."
 • "På så sätt kan man se hur många ägg djuret släpper och, om det är dräktigt, hur många foster det bär och när det betäcktes."
 • "– Enligt lagen får inte barn eller foster utsättas för tungt arbete eller buller, springa i stegar och sånt."
 • "Anmäler att foster kastades i soporna"
 • "– Om man till exempel skjuter ett rådjur i februari som har två foster i sig, då mister man ju tre djur till nästa säsong i stället för ett."
 • "Organisationen genomför just nu en kampanj där de på utvalda platser i Sverige kör runt med en lastbil klädd med affischer som visar aborterade foster."
 • "Representanter på plats i Borlänge visade också de upp affischer med döda foster."
 • "Visade bilder på aborterade foster"
 • "Om det visar sig att sannolikheten är ganska hög att ett foster har kromosomavvikelse så erbjuds NIPT."
 • "KUB-test används redan idag för gravida kvinnor som är äldre än 35år för att ta reda på om ett foster har kromosomavvikelse eller inte."
 • "– Det är viktigt att man sätter sig in i varför man gör det här testet, det är inte tänkt att vara en undersökning där man bara får titta på sitt foster, säger hon."

Vad betyder foster inom biologi ?

Fotograf: Wikipedia
ofödd unge; hos människor räknat mellan 3:e graviditetsmånaden fram till födseln

Möjliga synonymer till foster

Diskussion om ordet foster

 • - 2009-02-27

  uppfostra, lära