förstafiol

förstafiolen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Diskussion om ordet förstafiol

första fiol

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till första fiol

anseende

viktighet

mästare

Diskussion om ordet första fiol