fördold

Adjektiv

Synonymer till fördold

Vad betyder fördold inom formell stil ?

dold, ej synlig eller märkbar

Diskussion om ordet fördold

fördölja

fördöljer
fördolde
fördölt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fördölja på svenska?

Presens: fördöljer
Preteritum: fördolde
Supinum: fördölt

Möjliga synonymer till fördölja

Relaterat till fördölja

falskhet

försvinnande

döljande

obegriplighet

osynlighet

misstolkning

Diskussion om ordet fördölja