dissemble

dissemble
dissembled
dissembled
Verb

Synonymer till dissemble

Ordet dissemble har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
  • Inom juridik
generell
medicin
juridik

Ordet dissemble inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till dissemble (inom generell)

Möjliga synonymer till dissemble (inom generell)

Ordet dissemble inom medicin

hide under a false appearance

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till dissemble (inom medicin)

Ordet dissemble inom juridik

behave unnaturally or affectedly

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till dissemble (inom juridik)

Möjliga synonymer till dissemble (inom juridik)