föröda

föröder

förödde

förött

föröd

Verb

Synonymer