dröja

dröjer
dröjde
dröjt
Verb

Översättningar

Synonymer till dröja

Hur böjs ordet dröja på svenska?

Presens: dröjer
Preteritum: dröjde
Supinum: dröjt

Hur används ordet dröja

 • "Men det skulle dröja flera år innan hon återvände till historien i Flatnäs."
 • "Dessutom var ju domen överklagad och ingen visste hur länge det kunde dröja innan han verkligen fick sina pengar, konstaterar Benny."
 • "Men det finns också miljöer där kunden helst inte ska dröja sig kvar för länge."
 • "– Jag tror inte att det kommer att dröja länge innan vi kan gasa på igen, men kanske lite försiktigare än tidigare."
 • "” Jag tror inte att det kommer att dröja länge innan vi kan gasa på igen ”"
 • "Ett sådant beslut lär dock dröja."
 • "Att involvera medborgare kommer innebära ett mer tidskrävande arbete, och det kan dröja mellan fem och tio år tills förändringsarbetet är färdigt."
 • "Men i Sverige kan det dröja flera timmar, eller till och med dagar!"
 • "Även nu kommer det att dröja ytterligare månader innan Sture är helt frikänd."
 • "Upplevelsen av att dröja kvar uppe på höjd, med utsikt långt bortom bilar och byar, brukar fastna starkaste i minnet hos vandraren."

Vad betyder dröja inom sjöfart ?

inträffa senare än förväntat; dra ut, dra över

Relaterat till dröja

långvarighet

tröghet

försening

orörlighet

oföränderlighet

avbrott

ovillighet

sysslolöshet

tråkighet

långsamhet

obeslutsamhet

tvivel

tid

lojhet

Diskussion om ordet dröja

 • ribeirobr263 - 2011-05-20

  lägg till: take time