avskala

avskalar

avskalade

avskalat

avskala

Verb
medicin
allmänt