åker

åkern

åkrar

åkrarna

Substantiv
jordbruk
åker
En åker är ett stycke mark som används för odling av gröda.

Synonymer
åka

åker

åkte

åkt

åk

Verb