utnämning

utnämningen

utnämningar

utnämningarna

Substantiv
Med utnämningspolitik avses formerna för hur statliga tjänstemän tillsätts

Synonymer